WERKWIJZE

This is
How we work.

Verlengstuk van de organisatie

Wij fungeren als externe HR-afdeling of add-on van de HR-afdeling van onze klanten. Met onze HR-administratie, werving en selectie, HR-consultancy (advies, strategie en beleid) hebben wij alles in huis om onze klanten zowel bedrijfsstrategisch als in de operatie te ondersteunen. 

Of het nu gaat om het op orde houden van de administratie, het aantrekken van de juiste medewerker, het begeleiden van een ziektegeval of het maken van een reorganisatieplan, onze specialisten opereren als volwaardig verlengstuk van de organisatie van onze klanten. Ze worden hierbij centraal aangestuurd door onze eigen HR-strateeg en -manager. Hiermee borgen we dat alle HR-inspanningen maximaal bijdragen aan de strategische doelen van onze klanten.

Geen klant is hetzelfde

Elke klant heeft zijn eigen specifieke wensen en behoeftes. The HR Agency biedt haar klanten verschillende vormen (scenario's) van samenwerken aan. De verschillende scenario’s bepalen de mate van samenwerking en betrokkenheid van de klant. De keuze voor een scenario is niet bindend. Wanneer de wensen of behoeftes wijzigen kan het scenario worden aangepast.

ZELF(STANDIG)

EFFICIËNTER WERKEN

Heeft u een recruiter of HR medewerker in dienst en wilt u graag efficiënter werken? Dan kunt u gebruik maken van onze geavanceerde recruitment- of HR systemen die volledig zijn ingericht op basis van de laatste ontwikkelingen.

SAMEN(STELLEN)

KRACHTEN GEBUNDELD

Ontbreekt het u of uw team aan specifieke HR kennis of capaciteit? Met ons veelzijdig team van specialisten kunnen wij u op alle gebieden van HR ondersteunen. Zowel op structurele basis als bij éénmalige vraagstukken zoals het opstellen van een HR beleid.

UITBESTEDEN

VOLLEDIG ONTZORGD

Voor veel werkgevers een strategische vraag; zelf doen of uitbesteden. Wilt u zich geen zorgen hoeven te maken om wet- en regelgeving of het aansturen van een HR team. Dan is het volledig uitbesteden van uw HR een interessante optie.

Abonnement, urenbundel of (interim)project

Onze dienstverlening is maatwerk. Welke dienstverlening het beste aansluit bij uw organisatie, bepalen we samen. Met onze HR Scan brengen we in kaart waar uw organisatie behoefte aan heeft en welke risico’s en kansen er zijn op HR gebied. Heeft u onze kosteloze HR scan al gedaan? Dan heeft u al een indicatie van wat nodig is. Met de uitgebreide HR Scan brengen wij uw organisatie en wensen volledig in kaart. Op basis van de uitkomst van de HR scan adviseren wij op welk niveau u advies en ondersteuning nodig heeft. 

Onze HR specialisten kunnen op afstand werken of (gedeeltelijk) bij u op kantoor. 

Client based werken

Veel van onze klanten kiezen voor client based werken, dat betekent dat we vanuit de naam van de klant opereren. We communiceren met (potentiële) kandidaten, medewerkers en externe partijen vanuit de naam van onze klanten, met een eigen telefoonnummer en e-mailadres.

Onze aanpak

Inventarisatie
Een goede voorbereiding is het halve werk. Tijdens één of meer sessie(s) analyseren we de huidige situatie en formuleren we de verwachtingen en het gewenste eindresultaat. Daarnaast bepalen we de doelstellingen op de korte en lange termijn. Op basis van deze sessie zullen wij een stappenplan uitwerken.
Stappenplan
Alvorens we starten met het uitwerken van de processen en de inrichting van de systemen en komen we nog een keer bij elkaar om het stappenplan en het draagvlak binnen de organisatie te bespreken. Staan de neuzen dezelfde kant op en ziet iedereen het voordeel van deze (nieuwe) werkwijze in?
Processen & systemen
Nadat de doelen zijn bepaald, we overeenstemming hebben over het stappenplan en de benodigde documenten zijn aangeleverd, gaan we aan de slag met het uitwerken van de (werk)processen en de inrichting van de systemen. Als noodzakelijke documenten niet beschikbaar zijn, dan zullen wij deze voor u uitwerken.
Introductie & training
Gedurende deze fase worden de managers, leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd over de samenwerking met The HR Agency en worden de werkprocessen en systemen geïntroduceerd. Ook zullen wij de leidinggevenden trainen in deze werkprocessen en systemen. Voor iedereen wordt een specifieke handleiding opgesteld.
Aan de slag
Als alle stappen zijn doorlopen (wat snel kan), kan het échte werk beginnen. Tijdens onze eerste maanden leren we elkaar en de gezamenlijke manier van werken steeds beter kennen. Vanuit die basis intensiveren we onze samenwerking en stellen we, waar nodig, de werkprocessen en systemen bij.
Evaluatie
Omdat klanttevredenheid de beste graadmeter is voor de kwaliteit die wij leveren, zal ieder kwartaal een evaluatie plaatsvinden. Gedurende deze evaluatiefase zal er aandacht zijn voor de samenwerking, communicatie, werkprocessen en de kwaliteit van het werk. Waar nodig sturen we bij en passen we processen aan.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

WORK WITH US

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?