Prinsjesdag: dit wijzigt voor jouw personeel

De derde dinsdag ven september heeft het kabinet weer de belastingplannen voor 2023 bekend gemaakt. Een deel van de plannen waren eerder dit jaar...

Inhoudopsgave

LAATSTE NIEUWS

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

No spam, notifications only about new products, updates.

De derde dinsdag ven september heeft het kabinet weer de belastingplannen voor 2023 bekend gemaakt. Een deel van de plannen waren eerder dit jaar al gelekt, maar nu formeel bevestigd. Welke impact dit heeft op jouw organisatie en personeel lees je in deze blog.

Minimumloon wijzigt

De grootste aankondiging met Prinsjesdag was de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023: deze wordt met 10,15% verhoogd. Dat geldt voor alle leeftijden. Heb je op dit moment werknemers die het minimumloon verdienen, dan is het belangrijk om te kijken wat deze wijziging voor jou gaat betekenen.

Let op: werkgevers hoeven niet iedere werknemer 10,15% verhoging te geven, zolang zij maar minimaal het minimumloon verdienen. Dat betekent ook dat de grens voor verschillende subsidieregelingen, zoals de Lage-Inkomensvoordeel (Liv-regeling) verschuift.

Reiskostenvergoeding gaat omhoog

De wijziging voor de reiskostenvergoeding werd al eerder bekend gemaakt, maar is nu officieel bevestigd. De maximaal vergoedbare netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt verhoogd. Vanaf 2023 wordt de maximale belastingvrije vergoeding € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 € 0,22 per kilometer. Als werkgever ben je niet verplicht om mee te gaan in deze verhoging, maar die mogelijkheid heb je wel.

Thuiswerkvergoeding

Ook de thuiswerkvergoeding wordt met 6,5% verhoogd naar € 2,13 per dag. Deze vergoeding mag een werkgever geven wanneer een werknemer thuiswerkt.

Let op: het is óf een dag thuiswerkvergoeding óf een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Een halve thuiswerkdag – halve kantoor dag kun je dus niet beide vergoeden.

Transitievergoeding

Het hogere minimumloon heeft gevolgen voor de transitievergoeding. Deze wordt namelijk berekend over het laatst verdiende loon. Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat de maximale transitievergoeding daarom verhoogd wordt, hoeveel dit zal zijn is nog niet bekend.

Tot slot is een derde compensatieregeling aangekondigd die werkgevers moeten toepassen wanneer het gaat om ontslag wegens ziekte of bedrijfsbeëindiging. Deze regeling wordt echter pas in 2024 verwacht.

Inzet leaseauto’s vanaf 2025 volledig elektrisch

Ook deze regel was al eerder bekend, maar nu formeel bevestigd: met ingang van 2025 mogen zakelijke leaseauto’s uitsluitend elektrisch zijn. Het moet nog duidelijk worden of deze regel geldt voor de datum van het leasecontract of voor de datum van kentekenafgifte.

Wijziging Werkkostenregeling

De WKR biedt een werkgever ruimte om vergoedingen aan de werknemer netto te verstrekken. In de WKR zijn al vergoedingen opgenomen die standaard vrijgesteld zijn en (onder voorwaarden) netto verstrekt mogen worden. De huidige regeling (2022) geeft een vrije ruimte van 1,7% over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere. Vanaf 2023 wordt het eerste percentage opgehoogd tot 1,92% wat een maximale besparing van € 704 oplevert.

Heb je nog vragen over de wijzigingen of hoe je deze implementeert? Neem dan contact op.

Barbara de Vreugd
Barbara de Vreugd

Managing Business Partner // owner

CONTACT