Scholingsplicht voor de werkgever, wat houdt dat in?

Veel werkgever hebben te maken met scholingsplicht. Scholingsplicht draagt bij aan de ontwikkeling van het personeel en daarmee ook de groei...

Inhoudopsgave

LAATSTE NIEUWS

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

No spam, notifications only about new products, updates.

Veel werkgever hebben te maken met scholingsplicht. Scholingsplicht draagt bij aan de ontwikkeling van het personeel en daarmee ook de groei van een organisatie. Waar moet je als werkgever rekening mee houden? En wat staat hierover in de wet beschreven? Lees verder voor de antwoorden op deze vragen.

Scholingsplicht werkgever

Als werkgever heb je een scholingsplicht wat als aanvulling op het begrip ‘goed werkgeverschap’ geldt. Dat betekent dat je werknemers de ruimte en middelen moet geven om benodigde opleidingen en trainingen te volgen die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie. Deze verplichting gold al vanuit de Arbowet, waarin de verplichting staat je werknemers op te leiden om veilig en gezond te werken.

De scholingsverplichting gaat verder dan dat. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, dan kan hij je daarop aanspreken of hiervoor zelfs naar de rechter stappen. Daarnaast wordt het lastiger om een werknemer te ontslaan op basis van slecht functioneren als je als werkgever niet aan de scholingsplicht hebt voldaan. Aan de andere kant kan de werkgever eventuele scholingskosten van een transitievergoeding aftrekken.

Voordelen scholingsplicht werkgever

De scholingsplicht kent vele voordelen. Eén van de voordelen is dat van een goed geschoolde werknemer een hogere kwaliteit en/of service kan worden verwacht. Wat tevreden klanten als resultaat heeft. Bovendien kunnen zij, met hun nieuwe vaardigheden en kennis, bijdragen aan de groei van het team en de organisatie. Ook zien we dat bedrijven die investeren in hun medewerkers een lager uitstroompercentage en een hogere productiviteit hebben. Werknemers willen zich kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid hebben om door te kunnen groeien.

Scholing maakt je organisatie bovendien aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Je kunt er niet alleen werknemers mee behouden, maar ook nieuw talent en vakmensen aan de organisatie binden. Zeker als er in jouw branche een personeels­tekort is, kan scholing een verschil maken.

Verplichte scholing kosteloos aanbieden

Met de komst van de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per augustus 2022 ben je als werkgever verplicht om medewerkers verplichte scholing kosteloos aan te bieden.

Kosteloos betekent niet dat je alle kosten hoeft te vergoeden. Onderstaand een overzicht van de kosten die voor rekening van de werkgever komen:

  • Wettelijk verplichte scholing die de werknemer nodig heeft om de functie uit te voeren, zoals verplichte scholing in de zorg- of transportsector.
  • Opleiding in het kader van een verbetertraject, zoals een taalcursus die je medewerker helpt zijn taken beter uit te voeren.
  • Scholing voor overgang naar een andere functie als de huidige functie komt te vervallen.

Niet alleen de kosten voor de studie komen voor rekening van de werkgever, maar ook de reiskosten en het studiemateriaal. De opleidingstijd geldt daarnaast als arbeidstijd, ook als de opleiding niet onder werktijd gevolgd kan worden. Dat betekent dat de medewerker zijn loon krijgt doorbetaald als hij een opleiding volgt.

In de nieuwe wet staat dat alle werkgevers verplichte scholing moeten vergoeden. Er zijn echter cao’s waarin vergoeding van deze verplichte scholing al langer van kracht is. Waarbij sommige cao’s de werkgever ook verplichten om een percentage van de totale loonsom per jaar beschikbaar te stellen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit staat los van de opleidingen die bijdragen aan het goed kunnen uitvoeren van het werk.

Studiekostenbeding

Houd in de arbeidsovereenkomst rekening met deze regels en bij het opstellen van een studiekostenbeding. De komende tijd is het nodig om een template of model studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst aan te passen als dit van toepassing is.

Het is dus niet meer toegestaan om gemaakte kosten bij verplichte scholing te verhalen op je werknemer, ook niet meer bij bestaande overeenkomsten. De regeling geldt dus met terugwerkende kracht.

STAP budget (persoonsgebonden subsidie)

Voor de scholing van werknemers zijn subsidies beschikbaar. Een interessante regeling is het STAP budget. Deze wordt door de overheid beschikbaar gesteld om werknemers (en ondernemers) de mogelijkheid te geven om een opleiding of training naar keuze te volgen.

Het STAP budget is maximaal 1.000 euro (inclusief btw) per persoon per jaar. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Als een opleiding, cursus of training meer dan € 1.000,- kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Mocht het om verplichte scholing gaan, dan dient het bedrag boven € 1.000,-  door de werkgever te worden vergoed. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten zijn STAP budget voor verplichte scholing in te zetten.

Iedere twee maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor het STAP budget. Het volgende tijdvak start op maandag 18 september om 10.00 uur. Wees er snel bij, want wanneer het geld voor de periode op is als je een aanvraag wil doen, dan moet je het een volgende aanvraagperiode opnieuw proberen.

Overige subsidies voor scholing

In jouw branche kunnen er extra subsidies zijn voor scholing van personeel. Controleer je cao of vraag ernaar bij je branchevereniging.

Hulp nodig?

Kan je hulp of advies gebruiken bij het doorvoeren van de nieuwe scholingsplicht? Dan staan wij uiteraard voor je klaar.

Barbara de Vreugd
Barbara de Vreugd

Managing Business Partner // owner

CONTACT